Rreth Onvis

Onvis Real Estate është një agjenci imobilare e themeluar prej shumë kohësh me në krye drejtues me një eksperiencë shumëvjecare në treg. Për agjencinë tonë, ndërveprimi në fushën imobiliare është shumë më tepër se shitje dhe blerje sepse për ne nënkupton investim si në terma biznesi ashtu dhe në element emocional.

Të gjithë klientët që paraqiten pranë zyrave tona, përmes punonjësve tanë do të përfitojnë konsulencë për çdo aspekt të investimit. Ata kalojnë paraprakisht në një proces konsultimi për tregun, pronën, elementët fiksal dhe ligjor. Gjithashtu, çdo klient tek ne ka mundësi të përzgjedh nga një portofol i gjerë pronash të cilat më parë kanë kaluar në një filtër vlerësimi ligjor dhe teknik sepse për ne ka rëndësi cilësia dhe jo sasia.

Çdo shitje, blerje, qiradhënie për ne është investim dhe si të tillë kujdesemi të informojmë klientin për tregun, risqet dhe potencialet.Gjithashtu ne kujdesemi që të shkurtojmë kohën dhe procese për të maksimizuar kënaqësinë dhe sigurojmë efiçencë për kostot e klientit. Ne kemi pjesë të stafit agjentë me një eksperiencë të gjatë në tregun imobilar të cilët kanë realizuar shumë transaksione të suksesshme në projekte dhe objekte të ndryshme në shumë qytete të Shqipërisë.

Komisione

Komisioni për shitësin / blerësin

3% mbi vlerën e kontratës për palën shitëse dsadas

1% mbi vlerën e kontratës për palën blerëse dsadas

Komisioni për qiradhënien

1 qira mujore për kontrata të lidhura deri në 1 vit për palën qiradhënëse.

2 qira mujore për kontrata të lidhura për 5 vite për palën qiradhënëse.

Komisioni për qiramarrësin

½ e qirasë mujore për kontrata deri në një 1 vit për palën qiramarrëse.

1 qira mujore për kontrata për 5 vite për palën qiramarrëse.

Bëhu pjesë e ONVIS

Dëshiron të jesh edhe ti pjesë e stafit tonë?
Previous Next

Kërkoni të shisni ose jepni me qira pronë tuaj?

© 2020 Designed and developed by Novus Marketing and Consulting